منو
سبد خرید

سرکابل

برای اتصال کابل های زمینی به شبکه هوایی، شینه، ترانسفورماتور و ... نیاز به تجهیزی است که علاوه بر انجام آب بندی مناسب در محل اتصال بتواند میدان های الکتریکی موجود در کابل را به خوبی کنترل کند. به این تجهیز سرکابل (Termination) گفته میشود.

برای سفارش دقیق سرکابل، در ابتدا بهتر است نسبت به ساختمان کابل آشنایی بیشتری داشته باشید.

انواع سرکابل ها به شرح زیر می باشد :

 

 چرا به سرکابل برای اتصال کابل ها نیاز می باشد ؟

با فاصله گرفتن نیروگاههای تولید انرژی الکتریکی و مصرف کننده ها از یک دیگر نیاز به تغییرات ولتاژ، جهت بهبود شرایط انتقال و کاهش تلفات در مسیر انتقال انرژی الکتریکی، موجب احداث خطوط انتقال و پست های برق شده است.

برای اتصال کابل‌های قدرت زمینی به شبکه‌های هوایی، از تجهیزاتی استفاده می‌شود که علاوه بر کنترل میدان الکتریکی در اطراف کابل‌های قدرت، باعث کاهش تخلیه جزئی در محل اتصال، مانع از ورود رطوبت به داخل کابل قدرت و افزایش فاصله خزشی می‌شود. این تجهیزات را "سرکابل" می‌نامند.

برای درک بهتر از تعریف سرکابل، جدول زیر، نقش و وظایف یک سرکابل و اینکه این وظایف به چه طریقی انجام می گیرد را نمایش میدهد. 

وظایف سرکابل