بازنشانی
قیمت
سازندگان

منبع تغذیه Linear

منبع تغذیه Linear
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
ویژگی های GPS-8512C  DC Electronic Load :    مناسب برای تست باتری د..
13,540,000 تومان
منبع تغذیه به 2 صورت منبع تغذیه ac و dc تولید می شود که نوع dc آن به 2 حالت منبع تغذیه دیجیتال تک کا..
2,480,000 تومان
منبع تغذیه به 2 صورت منبع تغذیه ac و منبع تغذیه dc تولید می شود که نوع dc آن به 2 حالت منبع تغذیه دی..
5,630,000 تومان
منبع تغذیه به 2 صورت منبع تغذیه ac و منبع تغذیه dc تولید می شود که نوع dc آن به 2 حالت منبع تغذیه دی..
6,570,000 تومان
منبع تغذیه به 2 صورت منبع تغذیه ac و منبع تغذیه dc تولید می شود که نوع dc آن به 2 حالت منبع تغذیه دی..
6,570,000 تومان
منبع تغذیه به 2 صورت منبع تغذیه ac و منبع تغذیه dc تولید می شود که نوع dc آن به 2 حالت منبع تغذیه دی..
9,000,000 تومان