منو
سبد خرید

ترموویژن

دوربین حرارتی قابلیت تبدیل انرژی حرارتی به نور مرئی را دارد. با استفاده از ترموویژن یا دوربین حرارتی می توان دمای محیط را با دقت و سرعت بالا و به روش غیر تماسی، اندازه گیری کرد. امروزه صنعت برق با مسائلی مانند کاهش زمان خاموشی، افزایش رضایمندی مصرف کنندگان و پایداری سیستم برق رسانی مواجه است. برای تامین رضایت مصرف کنندگان و افزایش پایداری سیستم برق به نظارت و مانیتورینگ دوره ای و متناوب اتصالات، کابل ها و کلمپ ها ی متصل به تجهیزات برق نیاز است.

برای وارسی دمای اتصالات و دیگر پارامترها، مهندسی و تکنسین های برق، از ترموویژن یا دوربین حرارتی بهره می برند. در تجهیزات برق، اگر اتصالی سست باشد، با افزایش مقاومت، دمای آن نقطه افزایش خواهد یافت. با افزایش دما، اتصالات ذوب شده و از هم باز خواهند شد. دوربین حرارتی، امواج مادون قرمز ساطع شده از اجسام و تجهیزات را کشف کرده و نقاط داغ را نمایش می دهد. دمانگاری تجهیزات، بدون قطع تجهیزات و متصل کردن آن به نقطه ی خاصی، امکان پذیر است. دمای نقطه مورد نظر در LCD بزرگ دستگاه به صورت رنگی نمایش داده می شود. 

تکنسین یا مهندس برق، با مقایسه دمای ثبت شده توسط دوربین ترموویژن و دمای محیط، عیوب احتمالی را برطرف کرده و مانع از قطع برق خواهد شد. در استفاده از ترموویژن باید دقت کرد که با وجود هیتر یاترانسفورماتور است و در روند کار تجهیزات مشکلی ایجاد نخواهد کرد. بهترین زمان انجام بازرسی در پست های برق، زمان غروب آفتاب است که اثر گرمای آفتاب بر تجهیزات کاهش یافته و نور محیط برای دید حرارت نمایش داده شده توسط دستگاه، کافی است. مزایای استفاده از دوربین حرارتی در صنایع برق، شامل افزایش اطمینان در کنترل تجهیزات، کاهش هزینه ها، قابلیت کنترل و بازرسی در خلال انجام کار، افزایش سرعت، بررسی تجهیزات بعد از تعمیرات و کنترل عملکرد درست ان ها می شود.

نمایش 1 تا 12 از 34 (3 صفحه)