منو
سبد خرید

الکترود ارت

الکترودها با هدف ایجاد اتصال به زمین برای تاسیسات الکتریکی نصب می شوند که می توان آنها را از نظر نحوه استقرار در زمین، به سه گروه تقسیم نمود: 

  1. الکترودهای صفحه ای 
  2. الکترودهای قائم 
  3. الکترودهای افقی 

الکترودهای صفحه ای

با توجه به کلیه جوانب، الکترودهای صفحه ای در رده آخر ارجحیت انواع الکترود قرار دارند. در اوایل رشد صنعت الکتروتکنیک، اعتقاد بر این بود که هر چه مساحت یک الکترود بیشتر باشد، مقاومت آن نسبت به جرم کلی زمین کمتر خواهد بود. پس از سال ها تحقیق و تجربه معلوم گردید که این باوری نادرست بود و در برخی از نقاط دنیا، از جمله کشور ما، استفاده از این نوع الکترود، جزء سنت در آمده و برای تغییر در آن با وجود دلایل فراوان، توان و زمان زیادی لازم خواهد بود. 
بهتر است که صفحه الکترود به صورت قائم دفن شود تا خطوط جریان خارج شده از صفحه تا جایی که ممکن است یکنواخت پخش شده و کوتاه باشند و فشار خاک بر دو سمت الکترود یکنواخت باشد. 

الکترودهای قائم

الکترودهای قائم از متداول ترین نوع الکترود می باشند، مخصوصا در مواردی که فضای افقی کافی در دسترس نباشد یا برای کم کردن مقاومت زمین الکترودهای زمین موجود، الکترودهای قائم و افقی با هم به کار روند. 
این دسته از الکترودها معمولا یا به صورت میله ای و یا به صورت لوله ای می باشند. 

الکترودهای افقی

یکی از موارد استفاده از الکترودهای افقی، ایجاد سطوح هم پتانسیل است که مخصوصا در نیروگاه ها و پست های فشار قوی جزو ملزومات است. 
در شبکه های توزیع و تاسیسات از این الکترودها، هنگامی استفاده می شود که فضای آزاد کافی وجود داشته باشد و یا در زیر لایه نازکی از خاک با مقاومت ویژه کم در سطح زمین، لایه های با مقاومت ویژه زیاد قرار داشته باشند.