منو
سبد خرید

EZDO

تولید کننده: EZDO مدل: CTS-406
دستگاه های اندازه گیری پارامترهای شیمیایی آب یا کیفیت سنج آب شامل phمترقلمی, اسیدسنج پرتابل، ECمتر قلمی, کنداکتیوی متر پرتابل, TDSمتر پرتابل, سختی سنج قلمی, شوری سنج و ORP متر, کدورت سنج, کلر سنج می باشد. دستگاه مولتی پارامتر دستگاهی با قابلیت سنجش پارامترهای مختلف آبی است. اساس کار این دستگاه بر پا..
8,720,000 تومان
تولید کننده: EZDO مدل: 6021
هدایت سنجی با دستگاه های هدایت سنج رومیزی یا هدایت سنج آزمایشگاهی و دستگاه های هدایت سنج پرتابل یا دستی انجام می شود. برای کارهای میدانی دستگاه های اندازه گیری چندپارامتری شامل هدایت، پی اچ، شوری و دما طراحی شده است. اساس روش..
2,130,000 تومان
تولید کننده: EZDO مدل: 6041
ORP یک نوع انرژی پتانسیل ذخیره شده است که هر لحظه آماده به کار می باشد. این انرژی لزوما فعال نیست اما ما میدانیم که وجود دارد و قابل اندازه گیریست  این انرژی بالقوه را به صورت پتانسیل الکتریکی در واحد میلی ولت (mV) اندازه گیری می کنیم . معمولا از دستگاههای بسیار حساس که مقدار بسیار جزئی ول..
3,390,000 تومان
تولید کننده: EZDO مدل: 4805ph
كنترل pH فرآیند افزودن ماده قلیایی یا اسیدی به مایع به منظور رساندن pH اندازه گیری شده در محدوده مورد نظر است. PHمتر تابلویی آنلاین مدل pH4805 ، اسید سنج دیجیتال جهت اندازه گیری 3 پارامتر مهم شیمیایی شامل اسیدیته، پتانسیل اکسایش - کاهش و دما به کار میرود. پی اچ متر آنلاین ezdo ، ..
6,552,700 تومان
تولید کننده: EZDO مدل: PP-201
دستگاه پی اچ متر یا رطوبت سنج خاک یکی ازمحصولات کاربردی جهت تشخیص مقدار پی اچ ورطوبت خاک ودرنهایت سلامت خاک وعنصرهای تشکیل دهنده آن می باشد، این محصول مناسب گلخانه ها وپرورش قارچ وکمپوست هاوکشاورزی وحتی گلدان های داخل منزل وادارات می باشد تا ازمیزان رطوبت وPH خاک مطلع شویم، این کار باعث میشود ت..
5,050,000 تومان
تولید کننده: EZDO مدل: 6011
اسید سنج و یا PH متر دستگاهی است که به منظور اندازه گیری میزان اسیدی یا قلیایی بودن مایعات بکار می رود. PH واژه ای است که جهت تعریف میزان یون های معادل هیدروژن موجود در محلول استفاده می شود. اندازه گیری میزان اسیدی بودن مایعات در بسیاری از صنایع از قبیل صنایع ..
0 تومان
تولید کننده: EZDO مدل: 6011F
PH کمیتی لگاریتمی با قابلیت اندازه گیری توسط PH متر می باشد که اسیدی یا قلیایی بودن مایعات را مشخص می کند به عنوان مثال  PH آب غلظت یونهای هیدروژن موجود در آب را تعیین می کند که بر روی اسیدی یا بازی بودن خواص آن موثر است. آب خالص به میزان اندک به یون های H و OH تجزیه می شود...
2,210,000 تومان
تولید کننده: EZDO مدل: P-203
pH متر در هر رشته ای از علوم که با محلول سر و کار دارد، استفاده مي شود. در رشته هایی مانند کشاورزی، صنایع آب و خالص سازی و در صنایعی مانند پتروشیمی، کاغذسازی، غذا، داروسازی، تحقیق و توسعة صنایع فلزات و غيره كاربرد دارد. در آزمایشگاه بالینی از آن در کنترل محیطهای کشت، انداز ه گیری بافرهاي قلیای..
6,900,000 تومان
تولید کننده: EZDO مدل: 6031
دستگاه سختی سنج یا TDS وسیله ای است جهت اندازه گیری مجموع ذرات محلول در مایعات که نشان دهنده ی یون های نمکی موجود در آب می باشد. TDS مخفف Total Dissolved Solid و به معنای کل جامدات محلول است که معادل مجموع غلظت همه یونهای موجود در آب می باشد که به وسیله س..
2,130,000 تومان
تولید کننده: EZDO مدل: 7200
تستر کیفیت آب 7200، میکروپروسور ضدآب (IP57)، مجموعه‌ای است جهت کیفیت سنجی ترکیبات مایعات از جمله 6 پارامتر مهم شیمیایی اعم از PH یا اسیدسنج، ECیا کنداکتیومتر ELECTRIC CONDUCTIVITY METER،TDS یا سختی سنج, Total Dissolved Solid ،ORPیاهدایت الکتریکی Oxidation Reduction Potential ،Sal..
5,960,000 تومان
تولید کننده: EZDO مدل: 7031
اکسیژن متر یکی از تجهیزات ابزار دقیق می باشد که جهت اندازه گیری میزان اکسیژن مایع و یا محیط مورد استفاده قرار می گیرد. اندازه گیری میزان اکسیژن آب برای حیات موجودات آبزی بسیار ضروری می باشد و مقدار اکسیژن موجود در آب بر میزان خورندگی آب بسیار موثر است. میزان اکسیژن اندازه گیری شده بر حسب m..
9,230,000 تومان
تولید کننده: EZDO مدل: 4803C
ترنسمیتر pH، که معمولاً آنالیزر نامیده می شوند، خروجی های الکتریکی متناسب با پتانسیل ورودی های هیدروژن (pH) را ارائه می دهند. مقیاس pH برای بیان اسیدیته یا قلیائیت محلول با اندازه گیری غلظت یونهای هیدروژن در محلول استفاده می شود. مانیتور و اطلاع از میزان خنثی، اسیدی و بازی بودن سیال (PH)، جهت ك..
10,570,000 تومان
نمایش 1 تا 12 از 23 (2 صفحه)