منو
سبد خرید

بیمتال

بیمتال چیست ؟

 

رله بیمتال وظیفه محافظت از دستگاه های الکتریکی را در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه بر عده دارد . رله بیمتال قابل تنظیم می باشد و  موتور را در برابر اضافه بار بین 1.5 تا 10 برابر جریان نامی قطع می کند. رله بیمتال به دما حساس می باشد و برای مقابله در برابر اضافه جریان باید به طور سری در مدار قرار بگیرد.
 

انواع رله بیمتال

 

رله بیمتال به 2 دسته زیر تقسیم می شود :

  1. Automatic 

  2. Manual ( دستی )

در صورتی که رله بیمتال در برابر اضافه بار عمل کند در حالت اتوماتیک بعد از گذشت مدت زمان مشخصی وضعیت رله به حالت اول بر می گردد . اما در حالت دستی با استفاده از دکمه Reset باید رله را خودتان به حال اولیه بازگردانید.

رله بیمتال 3 فاز دارای 3 پل قدرت و 2 کنتاکت فرمان است ( یک کنتاکت بسته برای قرار دادن در مسیر تغذیه کنتاکتور و یک کنتاکت باز برای اتصال به سیستم هشداردهنده ).


 

قسمت های مختلف رله بیمتال 

 

بیمتال دارای بخش های زیر می باشد:

 

  1. تیغه های اتصال به کنتاکتور 

  2. ترمینال های اتصال به کابل موتور

  3. ترمینال مشترک مدار فرمان

  4. پیچ تنظیم جریان

  5. ترمینال های باز و بسته مدار فرمان

  6. پیچ تغییر وضعیت

  7. دکمه برگشت وضعیت

مدل: HDR618P18
یکی از راه های حفاظت از موتورهای الکتریکی, استفاده از رله های حرارتی و مغناطیسی است. طرز کار رله ی حرارتی (بیمتال): در رله های حرارتی، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضافه بار هادی های گرم، حرارات به بیمتال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می ش..
34,900 تومان
مدل: HDR618P25
 یکی از راه های حفاظت موتورهای الکتریکی, استفاده از رله های حرارتی و رله ی مغناطیسی است. طرز کار رله ی حرارتی (بیمتال): در رله های حرارتی، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضافه بار هادی های گرم، حرارات به بیمتال منتقل می شود و باعث خم شدن ..
34,900 تومان
مدل: HDR618P36
 یکی از راه های حفاظت موتورهای الکتریکی, استفاده از رله های حرارتی و رله ی مغناطیسی است. طرز کار رله ی حرارتی (بیمتال): در رله های حرارتی، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضافه بار هادی های گرم، حرارات به بیمتال منتقل می شود و باعث خم شدن..
34,900 تومان
مدل: HDR618P5
 یکی از راه های حفاظت موتورهای الکتریکی, استفاده از رله های حرارتی و رله ی مغناطیسی است. طرز کار رله ی حرارتی (بیمتال): در رله های حرارتی ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضافه بار، هادی های گرم ، حرارات به بیمتال منتقل می شود و باعث خم ..
34,900 تومان
مدل: HDR618P7
 یکی از راه های حفاظت موتورهای الکتریکی, استفاده از رله های حرارتی و رله ی مغناطیسی است. طرز کار رله ی حرارتی (بیمتال): در رله های حرارتی ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضافه بار، هادی های گرم ، حرارات به بیمتال منتقل می شود و باعث خم ش..
34,900 تومان
مدل: HDR618P9
دستگاه های الکتریکی را باید در مقابل خطرات و خطاهای احتمالی حفاظت کرد. یکی از راه های حفاظت موتورهای الکتریکی, استفاده از رله های حرارتی و رله ی مغناطیسی است. رله حرارتی , موتور را در مقابل اضافه بار (بار زیاد ) حفاظت می کند اصول ساختمان آن از 2 فلز, که دارای انبساط طولی مختلف اند, تشکیل شده است. طر..
34,900 تومان
مدل: HDR6181P2
دستگاه های الکتریکی را باید در مقابل خطرات و خطاهای احتمالی حفاظت کرد. یکی از راه های حفاظت موتورهای الکتریکی, استفاده از رله های حرارتی و رله ی مغناطیسی است. رله حرارتی , موتور را در مقابل اضافه بار (بار زیاد ) حفاظت می کند اصول ساختمان آن از 2 فلز, که دارای انبساط طولی مختلف اند, تشکیل شده است. طر..
34,900 تومان
مدل: HDR6181P8
دستگاه های الکتریکی را باید در مقابل خطرات و خطاهای احتمالی حفاظت کرد. یکی از راه های حفاظت موتورهای الکتریکی, استفاده از رله های حرارتی و رله ی مغناطیسی است. رله حرارتی , موتور را در مقابل اضافه بار (بار زیاد ) حفاظت می کند اصول ساختمان آن از 2 فلز که دارای انبساط طولی مختلف اند, تشکیل شده است. طرز..
34,900 تومان
مدل: HDR6182P5
دستگاه های الکتریکی را باید در مقابل خطرات و خطاهای احتمالی حفاظت کرد. یکی از راه های حفاظت موتورهای الکتریکی, استفاده از رله های حرارتی و رله ی مغناطیسی است. رله حرارتی , موتور را در مقابل اضافه بار (بار زیاد ) حفاظت می کند اصول ساختمان آن از 2 فلز, که دارای انبساط طولی مختلف اند, تشکیل شده است. طر..
34,900 تومان
مدل: HDR6185135
دستگاه های الکتریکی را باید در مقابل خطرات و خطاهای احتمالی حفاظت کرد. یکی از راه های حفاظت موتورهای الکتریکی, استفاده از رله های حرارتی و رله ی مغناطیسی است. رله حرارتی , موتور را در مقابل اضافه بار (بار زیاد ) حفاظت می کند اصول ساختمان آن از 2 فلز, که دارای انبساط طولی مختلف اند, تشکیل شده است. طر..
183,000 تومان
مدل: HDR6185150
دستگاه های الکتریکی را باید در مقابل خطرات و خطاهای احتمالی حفاظت کرد. یکی از راه های حفاظت موتورهای الکتریکی, استفاده از رله های حرارتی و رله ی مغناطیسی است. رله حرارتی , موتور را در مقابل اضافه بار (بار زیاد ) حفاظت می کند اصول ساختمان آن از 2 فلز, که دارای انبساط طولی مختلف اند, تشکیل شده است. طر..
183,000 تومان
مدل: HDR6185160
دستگاه های الکتریکی را باید در مقابل خطرات و خطاهای احتمالی حفاظت کرد. یکی از راه های حفاظت موتورهای الکتریکی, استفاده از رله های حرارتی و رله ی مغناطیسی است. رله حرارتی , موتور را در مقابل اضافه بار (بار زیاد ) حفاظت می کند اصول ساختمان آن از 2 فلز, که دارای انبساط طولی مختلف اند, تشکیل شده است. طر..
183,000 تومان
نمایش 1 تا 12 از 39 (4 صفحه)