بازنشانی
سازندگان
وزن کانکتور
سطح مقطع هادی اصلی برحسب میلیمتر مربع
سطح مقطع هادی انشعاب برحسب میلیمتر مربع
ماکزیمم سطح ولتاژ سیستم
تست دی الکتریک
سایز پیچ
گشتاور پیچ بریده شونده
قابل نصب برای

کانکتور دندانه دار

کانکتور دندانه دار

اتصالات کابل خودنگهدار باید به نحوی باشد که به روکش کابل صدمه وارد نسازد. این یعنی در صورت انشعاب گیری از کابل خودنگهدار نباید از کانکتوری استفاده شود که مجبور شویم روکش کابل را لخت کنیم. چرا که در این صورت با نفوذ رطوبت و هوا به داخل کابل موجب ایجاد خوردگی و اکسید شدن هادی در کابل می شود. 

لذا کانکتورهای کابل خودنگهدار حتما باید دندانه دار باشد. تا این دندانه در حین نصب، ضمن سوراخ کردن روکش، با هادی کابل اتصال برقرار کند. 

کانکتورهای دندانه دار بنا به محل مصرف به انواع مختلفی تقسیم میشود :

 
  • کانکتور کابل به کابل

  • کانکتور کابل به سیم 

  • کانکتور انشعاب مشترکین

  • کانکتور روشنایی معابر

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
به منظور انشعاب گیری از کابل خودنگهدار برای مشترکین , باید از کانکتور انشعاب مشترکین کابل خودنگهدا..
تماس بگیرید
به منظور انشعاب گیری از کابل خودنگهدار برای روشنایی معابر از کانکتور روشنایی معابر باید استفاد..
تماس بگیرید