بازنشانی
قیمت
سازندگان
نوع کلمپ

کلمپ انشعاب خودنگهدار

کلمپ انشعاب خودنگهدار

برای انشعاب گیری از کابل خودنگهدار فشار ضعیف باید از کانکتوری استفاده شود که به روکش کابل صدمه وارد نسازد. این یعنی در صورت انشعاب گیری از کابل خودنگهدار نباید از کانکتوری استفاده شود که مجبور شویم روکش کابل را لخت کنیم. چرا که در این صورت با نفوذ رطوبت و هوا به داخل کابل موجب ایجاد خوردگی و اکسید شدن هادی در کابل می شود. 

لذا کانکتورهای کابل خودنگهدار حتما باید دندانه دار باشد. تا این دندانه در حین نصب، ضمن سوراخ کردن روکش، با هادی کابل اتصال برقرار کند. 


 

کانکتور دندانه دار بنا به محل مصرف به انواع مختلفی تقسیم میشود :

 
  • کانکتور کابل به کابل
  • کانکتور کابل به سیم 
  • کانکتور انشعاب مشترکین
  • کانکتور روشنایی معابر

 


کلمپ انشعاب مشترکین : 


به منظور انشعاب گیری از کابل خودنگهدار به امور مشترکین باید از کانکتور انشعاب یا به بیان دیگر کلمپ انشعاب مشترکین خودنگهدار استفاده کرد. اصولا شبکه توزیع نیروی برق برای به مشترکین 32 آمپر برق داده می شود. عمدتا سایز کابلی که برای انشعاب گیری از خودنگهدار استفاده می شود سایز 16 و یا 25 میلینتر مربع می باشد. لذا استفاده از کانکتور با سایز مناسب انشعاب مشترکین لازم و ضروری است. 


کلمپ انشعاب روشنایی معابر : 


برای برق رسانی به روشنایی معابر از کابل خودنگهدار باید از کانکتور روشنایی معابر استفاده شود. عمدتا سیم 1.5 ، 2.5، 4، 6 برای برق رسانی به روشنایی معابر استفاده می شود. لذا توجه به سایزینک کانکتور بسیار مهم است. 
 

کلمپ ارتباط سر خط : 


عموما کابل خودنگهدار در شبکه توزیع به دو صورت برق دار می شود. 

  1. اتصال به کابل زمینی، خروجی از فیدر پست توزیع
  2. اتصال به شبکه سیم لخت هوایی 


در هر دو صورت بالا برای برق دار کردن کابل خوندگهدار باید از کانکتوری مخصوص خود استفاده شود. که به آن کانکتور ارتباط خط و یا کلمپ سر خط گفته می شود که انواع مختلفی دارد.  

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
برای انشاعب گیری بیشتر از کابل خودنگهدار بهتر است از کانکتور افزایش انشعاب 1 به 2 کابل خودنگهدار است..
11,840 تومان
از این کلمپ بیشتر برای انشعاب گیری از سیم نول شبکه استفاده میشود.مشخصات این کانکتور به شرح زیر ا..
21,720 تومان
برای انشعاب گیری جهت برق رسانی به مشترکین از کابل خودنگهدار میتوان از این کانکتور استفاده کرد.مش..
51,850 تومان
برای انشعاب گیری جهت برق رسانی به مشترکین از کابل خودنگهدار میتوان از این کانکتور استفاده کرد.مش..
7,165 تومان
کانکتور دو طرف دندانه دار طرح انستو با 64 دندانه اتصالی مطمئن برای ارتباط کابل به کابل خودنگهدار و ی..
تماس بگیرید
کلمپ آویز میانی کابل خودنگهدار - ساخت تانیران جدید
در صورت درخواست این کلمپ با محافظ کابل با جنس های مختلف قابل ارائه می باشد.  ..
11,250 تومان
کانکتور سر خط یا ارتباط خط، به منظور اتصال کابل خودنگهدار به کابل خودنگهدار و یا کابل زمینی به کابل ..
16,050 تومان
برای انتهایی کردن کابل خودنگهدار و یا زاویه دادن به مسیر کابل خودنگهدار باید از کلمپ انتهایی کابل خو..
26,985 تومان