درپوش کابل - اندکپ کابل

یکی از مهمترین نکات در نگهداری از کابل های شبکه قدرت، ممانعت از ورود رطوبت به داخل آنها می باشد. این کار به چند علت زیر ضروری می باشد :
  1. به جهت جلوگیری از خوردگی هادی کابلها : در کابل های آلومینیومی که به سرعت با هوا واکنش نشان می دهند این امر ضروری است. به طور مثال کابل خودنگهدار

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.