منو
سبد خرید

کابل تلفن

مطابق مبحث 13 صفحه 102 بند 13-9-1-9 برای سیم تلفن حداقل قطر که باید استفاده شود، 0.6 میلیمتر است که به 0.6 معروفند. کابل های تلفن 0.6 از زوج های زیر ساخته می شوند: 

2 زوج، 4 زوج، 6 زوج، 8 زوج، 10 زوج، 15 زوج، 20 زوج و ....

در حالت کلی برای سیستم تلفن، زنگ اخبار، در باز کن ، باید از کابل زوجی با سطح مقطع 0.6 میلیمتر استفاده نمود. کابل تلفن فویل دار بوده و علاوه بر شیلد دارای دارای یک سیم اتصال زمین بدون روکش نیز می باشند. 

در نامگذاری کابل زوجی از چپ به راست ابتدا تعداد زوج ها، سپش عدد 2 که نشاندهنده زوج بودن است و سپس سطح مقطع ذکر می شود، مثلا 0.6×2×2 یعنی 2 عدد سیم 2 زوجی یا 4 رشته سیم تکی با قطر 0.6 میلیمتر است. 

بسته به تعداد زوج سیم در هر کابل باید یک یا چند زوج سیم اضافی در نظر پرفته شود که به منظور حایگزینی زوج معیوب یا برای توسعه احتمالی منظور می شود. 

 

هیچ محصولی در این دسته‌بندی وجود ندارد.