سیم و کابل

در واژگان مهندسی برق به یک هادی لخت، سیم و اگر دارای روکش عایق باشد به آن کابل گفته میشود. در بخش بازار اصولا به هادی افشان که فقط توسط یک لایه عایق PVC احاطه شده باشد سیم افشان  و در صورتی که توسط دو لایه عایق احاطه شده باشد به آن کابل افشان گفته میشود. 

سیم و کابل ها با توجه به سطح ولتاژ کاری به 3 دسته تقسیم می شوند.

1- سیم و کابل فشار ضعیف : در بازار تحت عنوان کابل یک کیلوولت هم شناخته میشود. این سیم و کابل ها در بخش فشار ضعیف توزیع (به صورت زمینی و هوایی) و همچنین صنعت ساختمان استفاده میشود.

2- سیم و کابل فشار متوسط : در صنعت برق از رنج ولتاژ بالای 1 کیلوولت تا 63 کیلوولت تحت عنوان شبکه توزیع فشار متوسط نام برده میشود.

3- سیم و کابل فشار قوی : در صنعت برق از رنج ولتاژ بالای 63 کیلوولت به بالا تحت عنوان شبکه توزیع فشار قوی نام برده میشود.

برای آشنایی با ساختمان کابل قدرت میتوانید به اینجا مراجعه کنید.