منو
سبد خرید

تجهیزات ارت و حفاظت در برابر صاعقه

سه دلیل برای ایجاد سیستم زمین وجود دارد:

  1. تامین ایمنی افراد
  2. حفاظت از تجهیزات و تاسیسات در برابر تماس ناخواسته با قسمت های برق دار
  3. تامین حداکثر ایمنی ممکن در برابر اتصال های سیستم الکتریکی و صاعقه
الزامات سیستم زمین بسته به نوع کاربرد آن می تواند متفاوت باشد. به خصوص در هر سیستم الکتریکی، الزامات سیستم های زمینی که برای حفاظت در برابر صاعقه و عملکرد صحیح لوازم الکترونیکی به کار می روند، متفاوت خواهند بود.
اجرای صحیح سیستم زمین متضمن اشراف بر جزییات و الزامات محل موردنظر است. خصوصیات الکتریکی خاک، جنس هادی های زمین، نقاط اتصال و ترمینال های زمین، عواملی حائز اهمیت در طراحی سیستم زمین هستند. به همین منظور استفاده از تجهیزات استاندارد برای سیستم زمین بسیار مهم و حیاتی می باشد. 
تولید کننده: تونیر مدل: روش 5 حلقه
الکترودهای قائم به خاطر نفوذ بیشتر در عمق خاک و دسترسی به لایه های مرطوب زمین، صرفه اقتصادی و سهولت در اجرا، متداول ترین نوع الکترودها در جهان می باشند. نفوذ این الکترود به لایه های عمیق تر خاک در عین حال پایداری بیشتری را نیز به همراه دارد، زیرا در چنین عمق هایی وابستگی به دمای محیط و تغییرات فصلی ..
0 تومان
تولید کننده: تونیر مدل: روش الکترود لوله ای
الکترودهای قائم به خاطر نفوذ بیشتر در عمق خاک و دسترسی به لایه های مرطوب زمین، صرفه اقتصادی و سهولت در اجرا، متداول ترین نوع الکترودها در جهان می باشند. نفوذ این الکترود به لایه های عمیق تر خاک در عین حال پایداری بیشتری را نیز به همراه دارد، زیرا در چنین عمق هایی وابستگی به دمای محیط و تغییرات فصلی ..
0 تومان
تولید کننده: تونیر مدل: روش الکترود لوله ای
الکترودهای قائم به خاطر نفوذ بیشتر در عمق خاک و دسترسی به لایه های مرطوب زمین، صرفه اقتصادی و سهولت در اجرا، متداول ترین نوع الکترودها در جهان می باشند. نفوذ این الکترود به لایه های عمیق تر خاک در عین حال پایداری بیشتری را نیز به همراه دارد، زیرا در چنین عمق هایی وابستگی به دمای محیط و تغییرات فصلی ..
0 تومان
تولید کننده: تونیر مدل: روش الکترود لوله ای
الکترودهای قائم به خاطر نفوذ بیشتر در عمق خاک و دسترسی به لایه های مرطوب زمین، صرفه اقتصادی و سهولت در اجرا، متداول ترین نوع الکترودها در جهان می باشند. نفوذ این الکترود به لایه های عمیق تر خاک در عین حال پایداری بیشتری را نیز به همراه دارد، زیرا در چنین عمق هایی وابستگی به دمای محیط و تغییرات فصلی ..
0 تومان
تولید کننده: برنا الکترونیک مدل: CT
این CT کور بالانس بر اساس جمع برداری جریان های عبوری از داخل دستگاه عمل می نماید اگر جمع برداری جریان های عبوری صفر باشد ولتاژ خروجی CT کوربالانس صفر خواهد بود. ولی در صورتی که جمع برداری جریان‌ها صفر نباشد متناسب با جریان نشتی در خروجی CT کوربالانس ولتاژ خواهیم داشت و مقدار این ولتاژ..
690,000 تومان
نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)