منو
سبد خرید

کلمپ انشعاب خودنگهدار

اتصالات کابل خودنگهدار باید به نحوی باشد که به روکش کابل صدمه وارد نسازد. این یعنی در صورت انشعاب گیری از کابل خودنگهدار نباید از کانکتوری استفاده شود که مجبور شویم روکش کابل را لخت کنیم. چرا که در این صورت با نفوذ رطوبت و هوا به داخل کابل موجب ایجاد خوردگی و اکسید شدن هادی در کابل می شود. 

لذا کانکتورهای کابل خودنگهدار حتما باید دندانه دار باشد. تا این دندانه در حین نصب، ضمن سوراخ کردن روکش، با هادی کابل اتصال برقرار کند. 
 

انواع کانکتور دندانه دار

 

  • کانکتور کابل به کابل
  • کانکتور کابل به سیم 
  • کانکتور انشعاب مشترکین
  • کانکتور روشنایی معابر


کلمپ انشعاب مشترکین : 


به منظور انشعاب گیری از کابل خودنگهدار به امور مشترکین باید از کانکتور انشعاب یا به بیان دیگر کلمپ انشعاب مشترکین خودنگهدار استفاده کرد. اصولا شبکه توزیع نیروی برق برای به مشترکین 32 آمپر برق داده می شود. عمدتا سایز کابلی که برای انشعاب گیری از خودنگهدار استفاده می شود سایز 16 و یا 25 میلینتر مربع می باشد. لذا استفاده از کانکتور با سایز مناسب انشعاب مشترکین لازم و ضروری است. 


کلمپ انشعاب روشنایی معابر : 


برای برق رسانی به روشنایی معابر از کابل خودنگهدار باید از کانکتور روشنایی معابر استفاده شود. عمدتا سیم 1.5 ، 2.5، 4، 6 برای برق رسانی به روشنایی معابر استفاده می شود. لذا توجه به سایزینک کانکتور بسیار مهم است. 
 

کلمپ ارتباط سر خط : 


عموما کابل خودنگهدار در شبکه توزیع به دو صورت برق دار می شود. 

  1. اتصال به کابل زمینی، خروجی از فیدر پست توزیع
  2. اتصال به شبکه سیم لخت هوایی 


در هر دو صورت بالا برای برق دار کردن کابل خوندگهدار باید از کانکتوری مخصوص خود استفاده شود. که به آن کانکتور ارتباط خط و یا کلمپ سر خط گفته می شود که انواع مختلفی دارد. 


 

نمایش 1 تا 12 از 21 (2 صفحه)