منو
سبد خرید

رک ایستاده

رک به عنوان یک تجهیز مهم شبکه برای نگهداری و محافظت از سرور یا تجهیزات شبکه , Ups , کابل و ... به کار می رود و در انواع مختلفی مثل دیواری و ایستاده و Outdoor ساخته می شوند.
از لحاظ جنس بدنه و کارایی تفاوت چندانی بین انواع رک ها نیست. تفاوت اصلی این رک ها با هم در ابعاد آنها می باشد.
رک های ایستاده دارای ارتفاع بلندتر و عمق بیشتری نسبت به رک های دیواری و رک های Outdoor می باشند. ارتفاع رک های ایستاده معمولا تا 44 یونیت بوده  و دارای عمق 60 , 80 , 100 سانتی متر می باشند.
رک ایستاده معمولا جهت قرارگیری در مرکز شبکه استفاده می شود. 
استفاده از فن در انواع رک ها برای تهویه بهتر قطعات درونی امری رایج و مرسوم می باشد و در انواع مختلف رک های ایستاده با توجه به ابعاد آن از 1 تا 4 فن قابل نصب می باشد.
قابلیت نصب پاورماژول 8 پورت و 9 پورت و استفاده از درهای شیشه ای یا تلقی از امکانات جانبی آن می باشد.
قیمت انواع رک های ایستاده با توجه به امکاناتی مثل تعداد یونیت و عمق رک و کیفیت ساخت و امکان تهویه و ... سنجیده می شود.

 
مدل: KS-1260-DFB
رک محفظه ای است که سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و ... در آن قرار می گیرد. رک ایستاده , با توجه به وزن بالای تجهیزات نصب شده , دارای درب های جانبی و پشت باز شو با قفل سوئیچی و درب جلو فرام فلزی با قفل طرح ریتال بوده و قابلیت نصب درب توری در جلو و عقب رک جهت اتاق سرور و تهویه هوای بهتر..
0 تومان
مدل: KS-1280-DFB
رک محفظه ای است که سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و ... در آن قرار می گیرد. رک ایستاده , با توجه به وزن بالای تجهیزات نصب شده , دارای درب های جانبی و پشت باز شو با 2 قفل سوئیچی و درب جلو فرام فلزی با قفل طرح ریتال بوده و قابلیت نصب درب توری در جلو رک جهت اتاق سرور و تهویه هوای بهتر را ..
0 تومان
مدل: KS-1660-DFB
رک محفظه ای است که سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و ... در آن قرار می گیرد. رک ایستاده , با توجه به وزن بالای تجهیزات نصب شده , دارای درب های جانبی و پشت باز شو با قفل سوئیچی و درب جلو فرام فلزی با قفل طرح ریتال بوده و قابلیت نصب درب توری در جلو و عقب رک جهت اتاق سرور و تهویه هوای بهتر..
0 تومان
مدل: KS-1680-DFB
رک محفظه ای است که سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و ... در آن قرار می گیرد. رک ایستاده , با توجه به وزن بالای تجهیزات نصب شده , دارای درب های جانبی و پشت باز شو با 2 قفل سوئیچی و درب جلوفر ام فلزی با قفل طرح ریتال بوده و قابلیت نصب درب توری در جلو رک جهت اتاق سرور و تهویه هوای بهتر را ..
0 تومان
مدل: KS-20100-DFB
رک محفظه ای است که سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و ... در آن قرار می گیرد. رک ایستاده , با توجه به وزن بالای تجهیزات نصب شده , دارای درب های جانبی و پشت باز شو با 2 قفل سوئیچی و درب جلوفر ام فلزی با قفل طرح ریتال بوده و قابلیت نصب درب توری در جلو رک جهت اتاق سرور و تهویه هوای بهتر و و..
0 تومان
مدل: KS-2060-DFB
رک محفظه ای است که سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و ... در آن قرار می گیرد. رک ایستاده , با توجه به وزن بالای تجهیزات نصب شده , دارای درب های جانبی و پشت باز شو با قفل سوئیچی و درب جلو فرام فلزی با قفل طرح ریتال بوده و قابلیت نصب درب توری در جلو و عقب رک جهت اتاق سرور و تهویه هوای بهتر..
0 تومان
مدل: KS-2080-DFB
رک محفظه ای است که سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و ... در آن قرار می گیرد. رک ایستاده , با توجه به وزن بالای تجهیزات نصب شده , دارای درب های جانبی و پشت باز شو با 2 قفل سوئیچی و درب جلوفر ام فلزی با قفل طرح ریتال بوده و قابلیت نصب درب توری در جلو رک جهت اتاق سرور و تهویه هوای بهتر را ..
0 تومان
مدل: KS-2460-DFB
رک محفظه ای است که سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و ... در آن قرار می گیرد. رک ایستاده , با توجه به وزن بالای تجهیزات نصب شده , دارای درب های جانبی و پشت باز شو با قفل سوئیچی و درب جلو فرام فلزی با قفل طرح ریتال بوده و قابلیت نصب درب توری در جلو و عقب رک جهت اتاق سرور و تهویه هوای بهتر..
0 تومان
مدل: KS-2480-DFB
رک محفظه ای است که سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و ... در آن قرار می گیرد. رک ایستاده , با توجه به وزن بالای تجهیزات نصب شده , دارای درب های جانبی و پشت باز شو با 2 قفل سوئیچی و درب جلوفر ام فلزی با قفل طرح ریتال بوده و قابلیت نصب درب توری در جلو رک جهت اتاق سرور و تهویه هوای بهتر را ..
0 تومان
مدل: KS-30100-DFB
رک محفظه ای است که سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و ... در آن قرار می گیرد. رک ایستاده , با توجه به وزن بالای تجهیزات نصب شده , دارای درب های جانبی و پشت باز شو با 2 قفل سوئیچی و درب جلوفر ام فلزی با قفل طرح ریتال بوده و قابلیت نصب درب توری در جلو رک جهت اتاق سرور و تهویه هوای بهتر و و..
0 تومان
مدل: KS-3060-DFB
رک محفظه ای است که سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و ... در آن قرار می گیرد. رک ایستاده , با توجه به وزن بالای تجهیزات نصب شده , دارای درب های جانبی و پشت باز شو با قفل سوئیچی و درب جلو فرام فلزی با قفل طرح ریتال بوده و قابلیت نصب درب توری در جلو و عقب رک جهت اتاق سرور و تهویه هوای بهتر..
0 تومان
مدل: KS-3080-DFB
رک محفظه ای است که سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و ... در آن قرار می گیرد. رک ایستاده , با توجه به وزن بالای تجهیزات نصب شده , دارای درب های جانبی و پشت باز شو با 2 قفل سوئیچی و درب جلوفر ام فلزی با قفل طرح ریتال بوده و قابلیت نصب درب توری در جلو رک جهت اتاق سرور و تهویه هوای بهتر را ..
0 تومان
نمایش 1 تا 12 از 15 (2 صفحه)