منو
سبد خرید

کلید ترکیبی

تولید کننده: LS Company مدل: RKP 1P+N 30mA
یکی از عوامل اصلی در بروز خسارات مالی , صدمات و تلفات جانی به ویژه در منازل مسکونی و مراکز اداری و تجاری و مجتمع های صنعتی، عدم رعایت مسایل ایمنی در استفاده از انرژی برق می باشد. به منظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی و جلوگیری از خطرات جریان نشتی و اضافه جریان و اتصال کوتاه از کلیدهای ..
0 تومان
تولید کننده: LS Company مدل: RKP 1P+N C32A 30mA
یکی از عوامل اصلی در بروز خسارات مالی , صدمات و تلفات جانی به ویژه در منازل مسکونی و مراکز اداری و تجاری و مجتمع های صنعتی عدم رعایت مسایل ایمنی در استفاده از انرژی برق می باشد. به منظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی و جلوگیری از خطرات جریان نشتی و اضافه جریان و اتصال کوتاه از کلیدهای ت..
0 تومان
تولید کننده: Hyundai مدل: RCBO-Hyundai
یکی از عوامل اصلی در بروز خسارات مالی , صدمات و تلفات جانی به ویژه در منازل مسکونی و مراکز اداری و تجاری و مجتمع های صنعتی عدم رعایت مسایل ایمنی در استفاده از انرژی برق می باشد. به منظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی و جلوگیری از خطرات جریان نشتی, از کلیدهای محافظ جان استفاده می شود. ..
0 تومان
تولید کننده: Hyundai مدل: RCBO-Hyundai
یکی از عوامل اصلی در بروز خسارات مالی , صدمات و تلفات جانی به ویژه در منازل مسکونی و مراکز اداری و تجاری و مجتمع های صنعتی عدم رعایت مسایل ایمنی در استفاده از انرژی برق می باشد. به منظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی و جلوگیری از خطرات جریان نشتی, از کلیدهای محافظ جان استفاده می شود. ..
0 تومان
نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)