منو
سبد خرید

مواد کاهنده مقاومت خاک

طبق استانداردهای بین المللی به منظور حفاظت از جان انسان ها و کاربرد مناسب سیستم های الکتریکی و الکترونیکی، اجرای سیستم هم پتانسیل و ایجاد شبکه زمین گسترده و واحد در یک سایت و اتصال تمامی اجزای فلزی منصوب، به آن ضروری است. در این صورت ابعاد و پیکر بندی شبکه زمین بسیار مهمتر از دستیابی به مقدار مقاومت خاصی از برای مقاومت الکترود زمین است. هر چند که به طور کلی کاهش مقدار مقاومت و امپدانس سیستم زمین جهت محدود نمودن سطح ولتاژ الکترود زمین در زمان تخلیه جریان های خطا و عملکرد به موقع عناصر حفاظتی، بسیار مطلوب است. 
 
در این راستا به منظور کاهش مقدار امپدانس سیستم زمین تا حد امکان و با در نظر گرفتن این نکته که مقاومت سیستم زمین در واقع مجموع مقاومت هادی های ارتباطی، اتصالات و الکترود ارت در تماس با خاک می باشد، لازم است در کنار انتخاب نوع، جنس و ابعاد مناسب برای الکترود زمین، اقداماتی نیز در جهت اصلاح و بهبود شرایط خاک منطقه صورت گیرد. به علاوه آزمایش ها نیز نشان می دهد که اگر اطراف یک میله اتصال زمین معمولی را با مواد کاهنده مقاومت پر کنیم، می توانیم مقاومت مجموعه را تا یک بیستم کاهش دهیم. 

مواد کاهنده مقاومت خاک مخلوطی است با هدایت الکتریکی بالا و مشخصات بسیار قابل قبول که می تواند در اطراف الکترود اتصال زمین ریخته شود و نتیجه مطلوب را حاصل نماید. 

یکی از عوامل تاثیرگذار روی سیستم ارت، امپدانس خاک اطراف الکترود زمین است که به نام مقاومت ویژه الکترکی خاک نامگذاری شده و معیار اندازه گیری آن اهم متر است که به سه عامل بستگی دارد: 
  1. رطوبت
  2. دما
  3. مواد شیمیایی
صرفه نظر از عامل دما که در واقع تحت کنترل نمی باشد و با تلاش در جهت تغییر کیفیت خاک اطراف الکترود از نظر مواد شیمیایی و میزان جذب رطوبت، می توان مقاومت مقاومت کلی سیستم ارت را در حد مطلوبی کاهش داد.

مواد افزودنی به اطراف الکترود ارت در حالت کلی بایستی خواص زیر را دارا باشند:
  • ایجاد یک محیط همگن و غیرخورنده جهت افزایش طول عمر و پایداری الکترود زمین به منظور صرفه جویی در هزینه های سرویس و نگهداری
  • کاهش ابعاد الکترود زمین و کاهش هزینه ها
نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)